Viktig information Lucia

Hej alla viktig information om Lucia. Lucia firandet kommer att vara kl. 17.10 de som är med i lucia tåget ska befinna sig där redan 16.10 för att hinna gå igenom vad som ska hända och få på sig coplay de i tåget som har det.